TT Revit thực hành NPD

email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Các chủ đề trong tuần
Lớp trực tiếp | Lớp Online
Ngày : 23/06/2018 Thứ: 7 Buổi: Chiều
Chủ đề:
- Kỹ thuật View
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 20/06/2018 Thứ: 4 Buổi: Tối
Chủ đề:
- Kỹ thuật View
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 17/07/2018 Thứ: 7 Buổi: Chiều
Chủ đề:
- Định dạng đường nét, thiết kế và sử dụng vật liệu
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 13/07/2018 Thứ: 6 Buổi: Tối
Chủ đề:
- Định dạng đường nét, thiết kế và sử dụng vật liệu
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 24/06/2018 Thứ: CN Buổi: Sáng
Chủ đề:
- Kỹ thuật View
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 21/06/2018 Thứ: 5 Buổi: Tối
Chủ đề:
- Kỹ thuật View
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 15/07/2018 Thứ: CN Buổi: Sáng
Chủ đề:
- Định dạng đường nét, thiết kế và sử dụng vật liệu
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập
Ngày : 12/07/2018 Thứ: 5 Buổi: Tối
Chủ đề:
- Kỹ thuật View
- Hướng dẫn, giải đáp bài tập