email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

- Phần mềm quản lý văn phòng thiết kế: BimManager.online
- Phần mềm tiên lượng và lập dự toán: DutoanOnline.com

Vào Link: http://hocbim.com/

Tải ứng dụng với phiên bản tương ứng: 

1- Chọn vào thư mục FileCaiDat: Các file cài đặt mới

2- Chọn vào thư mục FileUpdate: Các File cập nhật

Các File cài đặt lần đầu:

3- File cài đặt phiên bản 2015.

4- File cài đặt phiên bản 2016.

5- File cài đặt phiên bản 2017.

6- File cài đặt phiên bản 2017.

File dữ liệu dự phòng:

Khi cài đặt, các file dữ liệu về tham số và Keynote sẽ được cài đặt theo mặc định vào D:\DutoanOnline\Data hoặc C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV201x-V17\Data . Tuy nhiên nếu bị  mất vì lý do nào đó thì có thể tải file này về giải nén đặt vào ổ đĩa dữ liệu. vi dụ D:\

Tiến trình cài đặt:

Sau khi tải file cài đặt về, máy tính cần phải có ổ đĩa D thì mới cài được.

- Chạy File cài đặt và bấm Next cho đến khi hoàn thành.

Lưu ý:

- Đới với các phiên bản 2015,2016 thi máy cần phải có đĩa D mới cài đặt được.

- Đối với phiền bản 2017, trong qua trình cài đặt có hỏi đường dẫn dữ liệu. Nên đổi lại vị trí thư mục: D:\DutoanOnline


Các file dùng để Update:

 

1- File cập nhật cho phiên bản 2015 đã cài đặt.

2- File cập nhật cho phiên bản 2016 đã cài đặt.

3- File cập nhật cho phiên bản 2017 đã cài đặt.

4- File cập nhật cho phiên bản 2018 đã cài đặt.

Đối với file cập nhật, sau khi tải về, giải nén. giữ máy tính Online, chạy file Update để phần mềm tự động cập nhật. Lưu ý là phải đóng Revit trước khi chạy file cập nhật.

Hướng dẫn