email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

- Phần mềm quản lý văn phòng thiết kế: BimManager.online
- Phần mềm tiên lượng và lập dự toán: DutoanOnline.com
à     Thang cấu tạo tổ hợp Component:

Loại thang Copmonent có hai kiểu:

§  Assembled Stair, Cast-in : kiểu tổ hợp các cấu kiện rời rạc cùng một kiểu kết nối (thi công tại công trường)

§  Precast Stair: kiểu tổ lắp ghép.

Type Properties của thang kiểm Component:

 

1.    Chiều cao bậc tối đa.
2.    Chiều rộng bậc tối thiểu.
3.    Độ rộng vế thang.
4.   Thiết lập qui tắc giới hạn chiều cao và chiều rộng bậc.
5.    Kiểu vế thang được định nghĩa sẵn.
6.    Kiểu chiếu nghỉ được định nghĩa sẵn.
7.    Phân loại để quản lý, thống kê.
8.    Chọn kiểu lắp ghép. Xem mục 23
9.    Phần mở rộng khớp ghép.
10. Độ dày của khớp ghép.
11. Khoảng hở khớp phương ngang.
12. Khoảng hở khớp theo phương đứng.

13. Kiểu sườn phải của vế thang.
§  Cắt giật bậc- Carriage
§  Sườn thẳng - Stringer.
14. Thanh sườn phải.
15. Dịch chuyển sườn phải theo phương ngang.
16. Kiểu sườn trái của vế thang.
17. Thanh sườn trái.
18. Dịch chuyển sườn trái theo phương ngang.

19. Kiểu sườn giữa của vế thang.
20. Thanh sườn giữa.
21. Dịch chuyển sườn giữa theo phương ngang.
22. Ký hiệu dấu tại vị trí cắt thang trên mặt bằng.
23. Nhóm thuộc tính dành cho thang loại lắp ghép - có khớp ghép giữa vế thang và chiếu nghỉ.

 
Trong hộp thoại Properites có nhiều tham số phải can thiệp, nên vẽ một cầu thang mẫu rồi vừa chỉnh tham số vừa xem kết quả để hiểu tác động của nó.
à     Định nghĩa kiểu cho bản thang – Monolithic Run & Non Monolithic Run:
Nhấn phím phải vào một kiểu của Monolithic Run và Non Monolithic Run rồi chọn Type Properties.

 

Trong mỗi kiểu vế thang được định nghĩa sẵn, các tham số có ý nghĩa giống như trong loại thang vẽ tự do phần đầu.