email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
nơi đào tạo REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và cho Doanh nghiệp
(do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phụ trách)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2015 - 2016 - 2017 - 2018”

BỘ MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG

Bộ môn KẾT CẤU BÊ-TÔNG có các bước thực hành theo tiến trình từ tổng quát đến chi tiết, được chia làm 2 giai đoạn chính và một giai đoạn tùy chọn:

Giai đoạn 1: Dựng mô hình kết cấu bê tông và tạo mặt bằng  dầm sàn kết cấu.

 • Khởi tạo dự án, dựng lưới trục
  • Thiết lập thông số cho phần mềm Revit
  • Khởi tạo một dự án mới
  • Tạo và sửa đường kích thước
  • Tạo và sửa lưới trục trên mặt bằng
  • Tạo và sửa lưới cao độ
  • Tạo các View mặt bằng kết cấu (trong Structural) từ lưới cao độ
 • Mô hình kết cấu bê tông:
  • Cột
  • Dầm
  • Sàn kết cấu
  • Móng
 • Sắp trang in, ghi chú, xuất PDF
  • Giới hạn View
  • Tạo trang giấy
  • Sắp View vào trang giấy: Tỷ lệ, Nội dung tiêu đề, kiểu tiêu đề
  • Ghi chú: Cao độ, Ký hiệu dầm
  • Setup máy in
  • Chọn trang in
  • Chọn kiểu xuất PDF

Giai đoạn 2: Triển khai chi tiết.

 • Chi tiết móng
  • Gọi View mặt bằng chi tiết móng
  • Ghi chú
  • Tạo View mặt cắt móng
  • Ghi chú, sắp trang in
  • Vẽ thép móng
  • Ghi chú thép móng
 • Chi tiết dầm, cột
  • Tạo View mặt cắt dọc chi tiết dầm
  • Vẽ thép dầm
  • Xác định tỷ lệ, ghi chú
  • Tạo View mặt cắt ngang dầm
  • Ghi chú, sắp trang in
  • Tạo mặt cắt cột
  • Vẽ thép cột
  • Ghi chú thép cột, sắp trang in
 • Chi tiết sàn
  • Tạo View chi tiết thép sàn
  • Tạo Vẽ thép sàn
  • Tạo ký hiệu thép sàn
  • Ghi chú thép sàn, sắp trang in
 • Chi tiết thang
  • Tạo cầu thang
  • Gọi View mặt bằng thang
  • Ghi chú (Ghi số cấu kiện)
  • Tạo dấu cắt thang, mặt phẳng làm việc
  • Dựng hình thang kết cấu
  • Gán vật liệu
  • Gọi View từng bảng thang vẽ thép
  • Ghi chú, sắp trang in
 • Thống kê.
  • Tạo danh mục bản vẽ
  • Tạo bảng thống kê thép. Tham khảo
  • Tạo bạng thống kê móng cột, dầm, sàn, cấu kiện khác.

Giai đoạn 3: Tùy chọn thêm cho Học Viên

 • Tạo Family
 • Xuất tiên lượng dự toán
 • Phương pháp định lượng công việc hằng ngày