email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018
CỦA TRUNG TÂM REVIT THỰC HÀNH NPD CÓ GÌ MỚI?


Chương trình đào tạo của Trung tâm Revit thực hành NPD trong năm 2018 sẽ có nhiều cải tiến và đặc biệt có lớp đào tạo BIM MANAGER.

Từ "BIM Manager" của Trung tâm Revit thực hành NPD khác với cách hiểu thông thường (chỉ quản lý thông tin liên quan đến các ứng dụng BIM).
BIM Manager của Trung tâm Revit thực hành NPD là đào tạo quản lý cấp trung, ngoài phương pháp quản lý thông tin ứng dụng còn phải quản lý nhân sự, xưa nay gọi là nhóm trưởng.

Sau thời gian đào tạo Revit cho nhiều Doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy một "chân lý" rằng: Triển khai BIM-Revit trong DN có thành công thay không là do tư duy người lãnh đạo cấp cao nhất, nếu tư duy đúng, người lãnh đạo này phải biết sử dụng người lãnh đạo cấp trung là BIM Manager theo nghĩa của Trung tâm Revit thực hành NPD.

BIM Manager theo cách hiểu thông thường chưa phải là chìa khóa thành công mà phải là người có khả năng lãnh đạo, được đào tạo phương pháp, nghệ thuật lãnh đạo, biết lên kế hoạch để quản lý phân chia công việc,biết tổng kết đánh giá kết quả làm việc và biết sử dụng phần mềm quản lý nhân sự BMO. Đó là lý do Trung tâm Revit thực hành NPD mở lớp "BIM Manager" và cách hiểu của từ này khác thông thường.

************************

Câu chuyện vui minh họa cho vị trí Bim Manager 

Như các bạn đã biết, Bim Manager là vị trí quan trọng và có mức lương cao trong công ty. Thế nhưng không nhiều người hiểu đúng vai trò này, ngay cả Ứng viên và Nhà tuyển dụng. Chúng tôi xin chia sẻ một mẩu chuyện nhỏ để làm rõ hơn nhiệm vụ và tầm quan trọng của Bim Manager theo định nghĩa của Trung tâm Revit thực hành NPD.

Trong buổi phỏng vấn vị trí Bim Manager, mức lương 2.500 USD. Có 03 ứng viên cho vị trí này: Sếp: Tại sao anh nghĩ anh xứng đáng mức lương 2.500 USD?

BM 1: Vì vị trí BIM Manager hiện nay mức lương chung như vậy.

BM 2: Vì tôi đã học BIM Manager và tôi làm tốt công việc đó qua nhiều công ty.

BM 3: Vì tôi có thể cho ông biết một hợp đồng trước khi ký kết lời lỗ bao nhiêu? Trong quá trình thực hiện cần kế hoạch nhân công thế nào? Khi kết thúc ông biết hợp đồng mang lại lợi nhuận chính xác là bao nhiêu?
Ba vấn đề trên tôi biết chắc rằng từ trước đến nay ông rất muốn biết đúng không? Nếu đúng thì tôi xứng đáng mức lương 3.500 USD chứ không phải 2.500 USD như đề nghị, vì hiện tại ông không thể tìm người khác làm được như tôi. :)