email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

THIẾT LẬP VẬT LIỆU ĐƯỜNG NÉT

Qui ước:

- Bút số 2 cho Hatch bề mặt trần (Mặc định) - chọn 0.025mm
- Bút số 1 cho Hatch còn lại (Mặc định) - chọn 0.025mm

- Bút số 3-5-7 cho nét mảnh- bao-đậm Tùy theo khổ giấy, trong hình phù hợp cho giấy A1
- Bút số 4 và 6 dự phòng - chọn 0.025mm
- Bút từ số 8 trở lên không dùng.
 
Qui ước về đường nét đối tượng 3D: