email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

THÔNG BÁO

Hôm nay (thứ năm, 17/5/2018) Thầy có việc bận đột xuất nên các lớp Revit Trực tiếp và Online sẽ không học các bạn nhé. 
Các bạn vui lòng ghi nhận nhé!