email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.


TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ THUẬT VIEW

- Revit có công cụ dựng hình 3D chuyện biệt, vì thế việc dựng hình 3D trong Revit rất nhanh, chỉ chiếm 10% khối lượng công việc. Thông thường sau khi dựng hình 3D làm cho bạn có cảm giác như đã gần xong công trình! Thực tế bạn còn đến 90% khối lượng công việc phải làm để có được sản phẩm cuối cùng, đó là bản vẽ 2D in ra hoàn chỉnh.
- Bản vẽ là sản phẩm 2D được gọi là các hình chiếu (view) của cấu kiện, công trình. Kỹ thuật view chính là kỹ thuật thể hiện các hình chiếu. Điều khiển các biến trong view để có được sản phẩm cuối cùng chiếm 60% công việc triển khai bản vẽ công trình. Có những rắc rối phát sinh do lỗi tạo hình 3D có thể làm mất rất nhiều thời gian cho việc thể hiện view một cách rất lãng phí.
- Am hiểu và làm chủ kỹ thuật view thì mới có hy vọng làm chủ được việc sử dụng Revit.

Xem thêm »